Regulamin sklepu

Regulamin zakupów sklepu internetowego KASHMIR.PL 23.05.2018 r.

Regulamin Sklepu internetowego KASHMIR.PL został stworzony, ażeby ułatwić Naszym Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Naszej strony internetowej KASHMIR.PL i portali aukcyjnych, dzięki czemu składanie zamówień powinno być proste i pozbawione wątpliwości co do praw służących Naszym Klientom. Prawa autorskie do serwisu naszego sklepu oraz treści w nim zawartych przysługują firmie CAPITOL Maciej Król. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej KASHMIR.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Przed złożeniem zamówienia Klient poświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

1. KIM JESTEŚMY

1.) Sklep internetowy KASHMIR.PL, zwany dalej w treści regulaminu Sklepem KASHMIR.PL, prowadzi sprzedaż internetową za pośrednictwem strony KASHMIR.PL oraz portali aukcyjnych.
2.) Zdjęcia, materiały graficzne, a także teksty i definicje, które są zamieszczane na portalach aukcyjnych są własnością Macieja Króla, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Capitol Maciej Król oraz Producenta Produktów i są one chronione prawem autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów należących do Sklepu KASHMIR.PL bez wyraźnego, pisemnego zezwolenia jest zabronione.
3.) Capitol Maciej Król z siedzibą w Zielonej Górze (65-547) przy osiedlu Śląskim 11 b/5 NIP: 9730876407; REGON: 365741512.

2. DANE KONTAKTOWE ORAZ GODZINY PRACY
1.) Wszelką korespondencję, zwroty, wymiany i reklamacje Produktów prosimy przesyłać na adres:

CAPITOL Maciej Król
Osiedle Śląskie 11b/5
65-547 Zielona Góra

2. GODZINY PRACY, KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 20.00 i w tych godzinach można się z nami kontaktować.
Prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: biuro@kashmir.pl
Telefon kontaktowy : +48 693 533 400

3. OFEROWANE PRODUKTY

1.) Wszystkie nazwy Produktów i ich znaki towarowe są wyłączną własnością ich producentów i podlegają prawnej ochronie. Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel sklepu nie jest importerem (wprowadzającym do obrotu na teren Polski) sprzedawanych przez siebie Produktów.

2.) Oferowane produkty oraz ich ceny ważne są do wyczerpania zapasów. Ceny oferowanych Produktów podawane są w PLN i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Na stronie internetowej Sklepu KASHMIR.PL oraz na portalach sprzedażowych (aukcjach), znajdują się podstawowe informacje o Produkcie, tj. o właściwościach i rozmiarze, o jego cenie oraz z jakiego materiału został wykonany itp.
3.) Zdjęcia oferowanych Produktów jak najwierniej oddają rzeczywisty wygląd. Trzeba mieć na uwadze, że kolory mogą się nieznacznie różnić, co może być spowodowane ustawieniami parametrów wyświetlania monitorów/wyświetlaczy Klientów.
4.) Szczegółowy opis i metody konserwacji produktów znajdują się na metce lub opakowaniu. Wymiary produktów są rzeczywiste dokładność pomiaru wynosi ±2 cm.
5.) Rozmiary produktu – znajdują się w tabelach rozmiarów produktu. Wymiary produktów są rzeczywiste dokładność pomiaru wynosi ±2 cm. Przy wyborze rozmiaru należy brać pod uwagę fakt, że produkty z naturalnych włókien: bawełna, wełna – mogą się skurczyć po pierwszym praniu, w zależności od gramatury materiału, różnice mogą sięgać od 3 do 10 %.
6.)

4. ZAMAWIANIE TOWARÓW, DOSTAWA, ZWROT

W celu zamówienia towaru w naszym sklepie można zarejestrować się, natomiast nie jest to wymagane. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym prosimy o podanie podstawowych danych, w tym aktualnego adresu do wysyłki oraz adresu e-mail . Dane te są weryfikowane przez nasz system i naszych konsultantów do spraw sprzedaży.
Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem, wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Rozdziałem 7.
Po pozytywnej weryfikacji, Klient otrzymuje na wskazany adres elektroniczny mail o aktywowaniu konta wraz z hasłem i loginem, za pomocą których loguje się na naszą stronę w celu przeglądania towarów lub realizacji zamówienia.
Klient, który nie dokona żadnego zamówienia w ciągu 60 dni od momentu rejestracji, powinien liczyć się z tym, iż rejestracja zostanie anulowana. W większości przypadków, konto zawieszone lub zablokowane można aktywować ponownie poprzez kontakt e-mail na adres: biuro@kashmir.pl
W przypadku naruszeń i nadużyć, konto Klienta może zostać usunięte z naszej bazy, bez możliwości ponownej rejestracji. Każdy Klient ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o anulowanie konta na nasz adres e-mail: biuro@kashmir.pl
1.) Po zalogowaniu do systemu, Klient ma wgląd do swoich danych, swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych.
2.) W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową KASHMIR.PL, aby dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, jego ilości, ew. koloru oraz rozmiaru, lub też innych parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlona zostanie specyfikacja złożonego zamówienia. Specyfikacja złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia i jego głównych cech,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami,
c) wybranej metody płatności, w tym sposobu i terminu zapłaty,
d) wybranego sposobu dostawy, a także kosztów dostawy (transportu i dostarczenia towaru), usług pocztowych oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
e) czasu dostawy.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z pkt. 7 oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą CAPITOL Maciej Król umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – do czasu dostarczenia Klientowi towaru i zapłaty pełnej ceny określonej w złożonym zamówieniu. Sklep przesyła Klientowi wraz z przesyłką zawierającą towar potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo wysyła potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail Klienta. Sklep KASHMIR.PL zobowiązuje się do dostarczenia towarów zamówionych w sklepie bez wad.

3.) Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami w złotych polskich i cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Wiążąca jest cena oraz inne warunki umowy z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
4.) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu lub też wprowadzania w nich zmian. W takim przypadku w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży obowiązują ceny towarów z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
5) Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem naszego sklepu jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6) Odbiór osobisty towarów nie jest możliwy
7) Towar wysyłamy w ciągu 72h od potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy do 72h po zaksięgowaniu wpłaty.

8) W przypadku niedostępności towaru, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o opóźnieniu w wysyłce towaru (wówczas może poinformować nas o rezygnacji z realizacji umowy na adres: biuro@kashmir.pl albo o niemożności zrealizowania zamówienia. W powyższych przypadkach zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, zwrócimy uiszczoną kwotę w terminie 14 dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
9) Do wyboru mają Państwo kilka form wysyłki:

Przesyłka kurierska 0 PLN
Przesyłka pobraniowa kurierem 0 PLN
Koszty wysyłki są przedstawiane Klientowi także podczas składania przez niego zamówienia.
10) Zwrot jest darmowy. Klient po wysłaniu formularza zwrotu i podania dogodnego terminu odbioru przekaże kurierowi towar w stanie nienaruszonym, takim jaki otrzymał. Paczka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem.
11) Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia towaru Klientowi.

5. ZAMÓWIENIE – ZAWARCIE UMOWY

1.) Produkty w Sklepie KASHMIR.PL można kupować 24 h na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego chelseastore.eu oraz portali aukcyjnych.
2.) Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego KASHMIR.PL zawierane są w języku polskim.
3.) Sklep KASHMIR.PL przesyła Klientowi towar z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
4.) Sklep KASHMIR.PL zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad.
5.) W przypadku wad towaru zamówionego Sklep KASHMIR.PL ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, którą reguluje art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 z późniejszymi zmianami).
6.) Sklep KASHMIR.PL zastrzega, że Produkt jest jego własnością aż do momentu dokonania przez Klienta zapłaty całej ceny sprzedaży za zamówiony Produkt.

6. ZDJĘCIA

Zdjęcia Produktów, które dostępne są na stronie Sklepu KASHMIR.PL wykonywane są przez Sklep KASHMIR.PL bądź pochodzą z katalogu Producenta Produktu oferowanego w Sklepie KASHMIR.PL. Staramy się, by Zdjęcia Produktów możliwie jak najwierniej oddawały rzeczywisty wygląd. Proszę mieć na uwadze, że w zależności od ustawień parametrów wyświetlania na Państwa monitorze, kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych. Nie wykonujemy dodatkowych zdjęć na Państwa życzenie. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie w całości bądź fragmentach bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu KASHMIR.PL jest zabronione.

7. KOD RABATOWY

Kod rabatowy to unikalny kod, który może pojawić się na zaprzyjaźnionych z nami portalach internetowych, a także przy różnych akcjach promocyjnych i marketingowych. Wpisanie przez Klienta Sklep KASHMIR.PL kodu rabatowego przy składaniu zamówienia umożliwia uzyskanie rabatu w wysokości podanej w informacji towarzyszącej publikacji kodu. Zastosowanie kodu rabatowego jest możliwe jedynie w momencie składania zamówienia na stronie Koszyka Sklepu. Niektóre przecenione Produkty mogą być wyłączone z działania kodu rabatowego, a wtedy w ich opisie jest informacja: „Cena promocyjna Produktu nie podlega dodatkowym obniżkom i kodom rabatowym”.

8. KARTA UPOMINKOWA

Klienci Sklepu mogą nabywać w Sklepie KASHMIR.PL Kartę Upominkową, którą można wykorzystać zamawiając wybrane Produkty wyłącznie w Sklepie KASHMIR.PL. Sklep KASHMIR.PL zastrzega, że jeśli wartość Karty Upominkowej będzie niewystarczająca, aby móc złożyć Zamówienie, Klient będzie mógł pokryć różnicę za pomocą oferowanych przez Sklep metod płatności.
Karty upominkowa nie jest wypłacana Klientowi w gotówce.
Proponowane przez Sklep KASHMIR.PL Karty Upominkowe mogą być nabywane za kwoty w wysokości: 100,00 pln, 200,00 pln i 300,00 pln.

9. CENA

1) W Sklepie KASHMIR.PL Ceny Produktów podawane są w złotówkach polskich (PLN) brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki.
2) Cena Produktu uwzględnia kosztu przesyłki. Sklep KASHMIR.PL może dokonywać zmian w cenach Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana cen Produktów nie może nastąpić po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
3) Darmowa przesyłka dotyczy wszystkich produktów bez limitów cenowych

10. PŁATNOŚĆ

Możecie Państwo wybrać następujące sposoby zapłaty za towar:
1.) Przedpłata przelewem na poniższy rachunek:
53 1950 0001 2006 0010 0532 0001
Prosimy o podanie w tytule wpłaty tylko swojej nazwy użytkownika (loginu) lub numeru zamówienia.
2.) Za pomocą systemu Przelewy 24, który umożliwia dokonywanie przelewów ekspresowych.
Do chwili uiszczenia przez Klienta całej kwoty za zamówiony towar, pozostaje on własnością firmy CAPITOL Maciej Król

11. DOWÓD ZAKUPU

Dowodem zakupu produktu jest np. paragon (lub faktura), które Klient otrzyma w Przesyłce wraz z Produktami, a także każdy inny dokument, który jest dowodem na ich zakup w Sklepie KASHMIR.PL (np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).

12. PROCEDURA REKLAMACYJNA

W przypadku wady towaru mogą Państwo złożyć reklamację.
Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
CAPITOL Maciej Król odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania – o ile Klient zawiadomi o wadzie i złoży jedno z poniższych żądań w ciągu roku od zauważenia wady.

W celu złożenia reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego. Wypełniony formularz można przesłać na adres:
CAPITOL Maciej Król
Osiedle Śląskie 11b/5, 65-547 Zielona Góra
Reklamacja może być także złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kashmir.pl, następnie zamówiony zostanie kurier na koszt sklepu internetowego KASHMIR.PL
Uprzejmie prosimy o wysłanie reklamowanego towaru – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie do formularza reklamacyjnego dowodu zakupu.
Reklamowany towar powinien być wysłany do nas wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce.
Prosimy w formularzy także o wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
KASHMIR.PL rozpatrzy reklamację i poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna, jeżeli Klient zgłosił żądanie naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru.
KASHMIR.PL wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy, zwrot nastąpi niezwłocznie.
Klient samodzielnie decyduje czy korzysta z uprawnień reklamacyjnych czy z uprawnień gwarancyjnych, o ile mogą one być zastosowane w konkretnym przypadku.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku niezachowania wskazanego powyżej terminu tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przekazać nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:
CAPITOL Maciej Król
Osiedle Śląskie 11b/5, 65-547 Zielona Góra
a także za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu.
KASHMIR.PL prześle Państwu wydruk potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed przyjęciem oferty, oferta przestaje wiązać.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem bankowym na wskazany numer konta.
Jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia określony przez KASHMIR.PL, wtedy nie jest zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
KASHMIR.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia od umowy ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Uprzejmie prosimy o zwrot towaru – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie dowodu zakupu. Towar powinien być zwrócony wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce.
Prosimy też o podawanie powodu odstąpienia od umowy (w formularzu), dzięki czemu będziemy mogli lepiej dopasować oferowany towar do Państwa potrzeb.

14. RĘKOJMIA

1) Sklep KASHMIR.PL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
2) Z tytułu rękojmi Sklep KASHMIR.PL odpowiada za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
3) Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep KASHMIR.PL albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
4) Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sklep KASHMIR.PL usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nasz Sklep.
5) Koszty wysyłek Produktu w procesie reklamacji pokrywa Sklep KASHMIR.PL.
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

15. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

KASHMIR.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KASHMIR.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
CAPITOL Maciej Król
Osiedle Śląskie 11b/5, 65-547 Zielona Góra
lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie sklepu.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Towar wysyłamy w ciągu 10 dni od przyjęcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
Strony wyłączają odpowiedzialność KASHMIR.PL z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego) sprzedawanych w sklepie, za wyjątkiem towarów, na które została udzielona odrębna rękojmia. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje w takim przypadku wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych). W takim przypadku towar należy dostarczyć do siedziby KASHMIR.PL w stanie niezmienionym, w oryginalnym – o ile to możliwe, niezniszczonym opakowaniu, w terminie 7 dni od daty dostawy/odbioru, gdzie zostanie on wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku towaru na magazynie należność za towar zostanie zwrócona. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art.558 §1 KC.
W przypadku innego niż osobisty odbioru towaru przez Klienta zobowiązany jest on do sprawdzenia towaru w obecności osoby doręczającej, celem uniknięcia nieporozumień w przypadku uszkodzeń mechanicznych i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji która będzie jedyną podstawą do roszczeń z tego tytułu.

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KASHMIR.PL – Capitol Maciej Król NIP 9730876407 REGON 365741512 jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.
Rejestracja w naszym sklepie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wyłącznie w celu składania przez Państwa zamówień, zawierania umów sprzedaży, ich realizacji oraz w celu realizacji procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej, prawa odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także – jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę przy rejestracji – w celach marketingowych.
Państwa dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa.

Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
KASHMIR.PL jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
Możecie Państwo w każdym czasie przeglądać, edytować lub usuwać własne dane (o ile nie są oznaczone jako obowiązkowe). Jeżeli zapomnieliście Państwo hasła albo w razie jakichkolwiek problemów dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres: biuro@kashmir.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0.5730.13 lub nowszej
b) minimalna rozdzielczość ekranu 800×600 pikseli.
Informacje o towarach podane na stronach internetowych naszego sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KASHMIR.PL, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Klient będący konsumentem:
– uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
– uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem,
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KASHMIR.PL, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw dotyczących konsumentów, w szczególności. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
W ramach naszego sklepu internetowego stosujemy pliki cookies, w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies zamieszczane są w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak w każdym czasie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.kashmir.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
Zalecamy do zapoznania się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem www.kashmir.pl/politykaprywatności