Ochrona danych osobowych

KASHMIR.PL – Capitol Maciej Król NIP 9730876407 REGON 365741512 jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.
Rejestracja w naszym sklepie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wyłącznie w celu składania przez Państwa zamówień, zawierania umów sprzedaży, ich realizacji oraz w celu realizacji procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej, prawa odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także – jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę przy rejestracji – w celach marketingowych.
Państwa dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa.

Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
KASHMIR.PL jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
Możecie Państwo w każdym czasie przeglądać, edytować lub usuwać własne dane (o ile nie są oznaczone jako obowiązkowe). Jeżeli zapomnieliście Państwo hasła albo w razie jakichkolwiek problemów dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres: biuro@kashmir.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.