Dostawa i zwrot

W celu zamówienia towaru w naszym sklepie można zarejestrować się, natomiast nie jest to wymagane. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym prosimy o podanie podstawowych danych, w tym aktualnego adresu do wysyłki oraz adresu e-mail . Dane te są weryfikowane przez nasz system i naszych konsultantów do spraw sprzedaży.
Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem, wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Rozdziałem 7.
Po pozytywnej weryfikacji, Klient otrzymuje na wskazany adres elektroniczny mail o aktywowaniu konta wraz z hasłem i loginem, za pomocą których loguje się na naszą stronę w celu przeglądania towarów lub realizacji zamówienia.
Klient, który nie dokona żadnego zamówienia w ciągu 60 dni od momentu rejestracji, powinien liczyć się z tym, iż rejestracja zostanie anulowana. W większości przypadków, konto zawieszone lub zablokowane można aktywować ponownie poprzez kontakt e-mail na adres: biuro@kashmir.pl
W przypadku naruszeń i nadużyć, konto Klienta może zostać usunięte z naszej bazy, bez możliwości ponownej rejestracji. Każdy Klient ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o anulowanie konta na nasz adres e-mail: biuro@kashmir.pl
1.) Po zalogowaniu do systemu, Klient ma wgląd do swoich danych, swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych.
2.) W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową KASHMIR.PL, aby dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, jego ilości, ew. koloru oraz rozmiaru, lub też innych parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlona zostanie specyfikacja złożonego zamówienia. Specyfikacja złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia i jego głównych cech,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami,
c) wybranej metody płatności, w tym sposobu i terminu zapłaty,
d) wybranego sposobu dostawy, a także kosztów dostawy (transportu i dostarczenia towaru), usług pocztowych oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
e) czasu dostawy.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z pkt. 7 oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą CAPITOL Maciej Król umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – do czasu dostarczenia Klientowi towaru i zapłaty pełnej ceny określonej w złożonym zamówieniu. Sklep przesyła Klientowi wraz z przesyłką zawierającą towar potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo wysyła potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail Klienta. Sklep KASHMIR.PL zobowiązuje się do dostarczenia towarów zamówionych w sklepie bez wad.

3.) Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami w złotych polskich i cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Wiążąca jest cena oraz inne warunki umowy z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
4.) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu lub też wprowadzania w nich zmian. W takim przypadku w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży obowiązują ceny towarów z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
5) Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem naszego sklepu jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6) Odbiór osobisty towarów nie jest możliwy
7) Towar wysyłamy w ciągu 72h od potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy do 72h po zaksięgowaniu wpłaty.
8) W przypadku niedostępności towaru, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o opóźnieniu w wysyłce towaru (wówczas może poinformować nas o rezygnacji z realizacji umowy na adres: biuro@kashmir.pl albo o niemożności zrealizowania zamówienia. W powyższych przypadkach zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, zwrócimy uiszczoną kwotę w terminie 14 dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
9) Do wyboru mają Państwo kilka form wysyłki:

Przesyłka kurierska 0 PLN
Przesyłka pobraniowa kurierem 0 PLN
Koszty wysyłki są przedstawiane Klientowi także podczas składania przez niego zamówienia.
10) Zwrot jest darmowy. Klient po wysłaniu formularza zwrotu i podania dogodnego terminu odbioru przekaże kurierowi towar w stanie nienaruszonym, takim jaki otrzymał. Paczka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem.
11) Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia towaru Klientowi.